OGŁOSZENIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu informuje, że uruchomiona została procedura sprzedaży:


Termin składania ofert na zakup sprzętu lub aparatury medycznej upływa 17.11.2009 r. o godzinie 1030 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: Oferta kupna – aparatura medyczna i sprzęt, w Sekcji Kosztów i Rozliczeń Materiałowych Szpitala, ul. Parzęczewska 35. W celu obejrzenia przedmiotowego sprzętu chętni proszeni są o kontakt z Sekcją Administracyjną Szpitala, tel. (042) 71-44-250, do dnia 16.11.2009 r.

Regulamin