Dziś jest r.  


 Home

 Szpital

 Przychodnia

 POZ

Szkoła Rodzenia

 Komunikaty

 Dyrekcja

 Nocna pomoc

 Odwiedziny

 Przewodnik

 Historia

Wydarzenia

 Aparaty telefoniczne

Ogłoszenia

Zamówienia Publiczne

 Kontakt

Programy Profilaktyczne

 Plan Szpitala

Strona Organizacyjna

       

Dyrekcja Szpitala


Dyrektor
Mgr Agnieszka Jóźwik

Sekretariat: tel. 42 71 44 261, 42 71 44 461
fax. 42 71 64 214

szpital@wss.zgierz.pl


Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:p. o. Zastępcy Dyrektora d/s Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Miłosz Dobrogowski

Sekretariat: tel. 42 71 44 261, 42 71 44 461
fax. 42 71 64 214

szpital@wss.zgierz.pl


Zastępca Dyrektora d/s Technicznych
Mgr Marek Kozłowski
     
Sekretariat: tel./fax. 42 71 44 331   
techniczny@wss.zgierz.pl 

 
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Mgr Beata Rychlik

tel. 42 7144 487
beata.rychlik@wss.zgierz.pl

Główny Księgowy
Mgr Elżbieta Florczak
            
Sekretariat: tel./fax. 42 71 44 325                   
wss_ksiegowosc@wss.zgierz.pl


Przełożona Pielęgniarek Szpitala

Mgr Mirosława Olejniczak

tel. 42 71 44 284
przelozona@wss.zgierz.pl

                                          
Pracownik Socjalny
                                           tel. 42.71 44 543

                                           Dietetyk
                                           
tel. 42.71 44 338


Sekretariat Główny
tel. 42 71 44 261
szpital@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzi:  
                                   Kancelaria
                                   tel. 42 71 44 552
                                   kancelaria@wss.zgierz.pl

Dział Kadr
Kierownik:
Aleksandra Kolasa
tel. 42 71 44 329 fax. 42 71 44 285
wss_kadry@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzą:

Sekcja Spraw Osobowych
tel. 42 71 44 258 fax. 42 71 44 285
wss_kadry@wss.zgierz.pl


Sekcja Płac
Kierownik:
Wacława Olejnik
tel. 42 71 44 414 fax. 42 71 44 285

wss_place@wss.zgierz.pl


Dział Organizacyjno - Prawny
Kierownik:
Ewa Toma
tel. 42 71 44 238
ewa.toma@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzą:


Sekcja Organizacyjna
Kierownik:
Artur Mięsok
tel./fax 42 71 44 504
organizacja@wss.zgierz.pl


Sekcja ds. Świadczeń Zdrowotnych

tel. 42 71 44 238
tel. 42 71 44 539
kontraktowanie@wss.zgierz.pl
rozliczenia@wss.zgierz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
Aleksandra Kubicka
tel. 42 71 44 554
wss_kontrola@wss.zgierz.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Akredytacji i Systemów Zarządzania
Beata Rychlik
tel. 42 7144 487
beata.rychlik@wss.zgierz.pl
Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik:
Marzena Kolasa

tel. 42 71 44 332 
tel./fax. 42 71 44 505
fax. 42 71 44 530

wss_zamowienia@wss.zgierz.pl

Stanowisko ds. Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego
tel. 42 71 44 308
dsob@wss.zgierz.pl 


Służba BHP

tel. 42 71 44 493
wss_bhp@wss.zgierz.pl


Służba PPOŻ

tel. 42 71 44 493


Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Anna Nawrot-Olczak
tel. 42 71 44 285


Kapelan
tel. 42.71 44 435


Sekcja Informatyki
Kierownik:
Radosław Piotrowski
tel. 42 71 44 253
radek@wss.zgierz.pl
informatyka@wss.zgierz.pl


Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa
Radosław Piotrowski
tel. 42 71 44 253

radek@wss.zgierz.pl


Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podlegają:


Zakłady lecznicze WSS

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
Kierownik:
Monika Sędzicka
tel. /fax. 42 71 44 245    tel. 42 71 44 283
statystyka@wss.zgierz.pl

Koordynator Terapii Onkologicznej
tel. 42.71 44 246

Medyczna Sekretarka Koordynująca
tel. 42.71 44 246


Dział Higieny i Epidemiologii

tel. 42.71 44 540
epidemiologia@wss.zgierz.pl


Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlega:Dział Techniczny
Kierownik:
Paweł Zakrzewski
 
tel. 42 71 44 520

tel./fax. 42 71 44  331
wss_techniczny@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzą:


Sekcja Remontowo - Budowlana
Kierownik:
Romuald Michalak
tel. 42 71 44 381


Sekcja Energetyczna
Kierownik:
Mirosław Choroś
tel. 42 71 44 381
tel. alarmowy 500 112 761

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i remontów kapitalnych
Tomasz Winkler
tel. 42 71 44 331
 

Sekcja Aparatury Medycznej

Kierownik:
Arkadiusz Kołodziejski
tel. 42 71 44 400
tel. alarmowy  507 012 282


Samodzielne stanowisko ds. analiz i inwestycji sprzętowych

Jolanta Sulińska-Tyburcy
tel. 42 71 44 331

Sekcja Administracyjna
Kierownik:
Elżbieta Iżykowska
tel. 42 71 44 249

tel. 42 71 44 250
tel. 42 71 44 322
tel./fax. 42 71 44 233
wss_administracja@wss.zgierz.pl
wss_zaopatrzenie@wss.zgierz.pl


Głównemu Ksiegowemu podlegają:

Dział Księgowości
Kierownik:
Aleksandra Izydorczyk
tel. 42 71 44 271
ksiegowosc@wss.zgierz.pl

w skład którego wchodzi:

                                    Sekcja Księgowości Finansowej
                                    tel. 42 71 44 271
                                    fax. 42 71 44 325
                                    ksiegowosc@wss.zgierz.pl


                                    Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych

                                    tel. 42 71 44 495
                                    koszty@wss.zgierz.pl 

     


https://szpitale.lodzkie.pl/zgierz/bip/pl/c/strona-glowna.html


 

 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe

Administrator Strony